Concurs de proiecte cinematografice la CNC

CNC va organiza concursul de selectie a proiectelor cinematografice in vederea acordarii de credite financiare directe pentru productia de filme si dezvoltare de proiecte cinematografice.

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului de concurs aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr. 2335/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu Schema de ajutor de stat pentru sustinerea productiei de filme destinata in special difuzarii in salile de cinema avizata de Consiliul Concurentei prin avizul nr. 15450/10.12.2020, cu aplicabilitate pana la 31.12.2023.

Data limita de depunere a dosarelor de concurs: 12 aprilie 2021, ora 14.00, in str. Dem.I.Dobrescu 4-6, sector 1, Bucuresti.

Verificarea de catre secretariatul tehnic din cadrul CNC a indeplinirii conditiilor de eligibilitate a dosarelor de proiect prezentate in vederea inscrierii la concurs va avea loc in intervalul orar 10.00 – 16.00 (L-J) si 10.00 – 14.00 (Vineri) din perioada de inscriere.

La sesiunea I 2021 a concursului de proiecte cinematografice, tema stabilita de Consiliul de administratie al CNC prin hotararea nr. 121/18.06.2020 pentru sectiunea filmelor de fictiune de lung sau scurtmetraj tematice este ”Filmul politist”.

Totalul fondului alocat pentru sesiunea I 2021 a concursului de selectie a proiectelor cinematografice este in suma de 20.000.000 lei, conform hotararii Consiliului de administratie al CNC nr. 23/23.02.2021, avand urmatoarea structura:
15 % – 3.000.000 lei pentru filmele de fictiune de lungmetraj debut;
5% – 1.000.000 lei pentru filmele de fictiune de scurtmetraj;
10% -2.000.000 lei pentru filmele de fictiune de lung si scurtmetraj tematice;
10% – 2.000.000 lei pentru filmele documentare;
10% – 2.000.000 lei pentru filmele de animatie;
49% – 9.800.000 lei pentru filmele de fictiune de lungmetraj;
1% – 200.000 lei pentru dezvoltarea proiectelor de filme de lungmetraj fictiune, documentare si de animaţie, din care 150.000 lei – fictiune; 25.000 lei – documentar si 25.000 lei – animatie.

Valoarea maxima a creditului direct care se poate acorda unui proiect pe fiecare categorie de concurs este:
3.000.000 lei – fictiune lungmetraj; 1.500.000 lei – debut regizoral; 150.000 lei – fictiune scurtmetraj; 1.500.000 lei – fictiune tematic lungmetraj; 500.000 lei – fictiune tematic scurtmetraj; 500.000 lei – documentar lungmetraj; 300.000 lei – documentar scurtmetraj; 800.000 lei – animatie lungmetraj; 500.000 lei – animatie scur metraj, cu exceptia filmelor dificile, urmand ca valoarea maxima a creditului direct in cazul acestor filme să fie: 3.500.000 lei – fictiune lungmetraj; 1.750.000 lei – debut regizoral; 175.000 lei – fictiune scurtmetraj; 1.750.000 lei – fictiune lungmetraj tematic; 850.000 lei – fictiune scurtmetraj tematic; 550.000 lei – documentar lungmetraj; 320.000 lei – documentar scurtmetraj 850.000 lei – animatie lungmetraj; 550.000 lei – animatie scurtmetraj.

Valoarea maxima a creditului direct pe care îl poate obtine un producator este de 3.500.000 lei.
Uniunile si asociatiile din domenul industriei cinematografice sunt invitate sa transmita catre CNC propuneri pentru cele 3 comisii de selectie (fictiune, documentar si animație) insotite de CV-ul persoanelor respective, pana la data de 26 martie 2021.

Orice alte informatii se pot obtine la adresa de Internet www.cnc.gov.ro sau la telefon 021.310.43.01/ int. 121 (Secretariatul tehnic al concursului).